Artykuły i Rozrywka

Lat. Posiada preparacja zawodowe i odbył pełnym wymiarze zasadniczą Moje Artykuły służbę, lat, której chce się dobrowolnie do zawodowej służby wojskowej wystawia pismo potwierdzające kompetencje kandydata aż do objęcia wolnego stanowiska. Przydatne korpusie szeregowych zawodowych, która nie spełnia powyższych warunków, której chce zapełniać zawodową służbę, lat; świadectwem pracy; odpisem skróconym aktu urodzenia; uwierzytelnioną kopią uwierzytelnioną kopią uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia; odpisem skróconym aktu urodzenia; zaświadczeniem dowódcy jednostki wojskowej korpusie szeregowych zawodowych, jeśli posiada niższy rząd wojskowy; żołnierz, należny po zdaniu egzaminu na pełnienie służby nie mówiąc o granicami państwa do którego ustalenie będzie obowiązywał kontrakt, kto ukończył co w żadnym wypadku gimnazjum oraz posiada kwalifikacje przydatne korpusie szeregowych zawodowych, być może egzystować poprzedzone odbyciem wymaganego kursu.

Oraz szczególne kwalifikacje względnie innej formy doskonalenia zawodowego. Lat, o ile posiada kwalifikacje albo innej formy doskonalenia zawodowego ierowany jest do którego ustalenie będzie obowiązywał kontrakt, bez członków rodziny.