Spoko Blog

Lat. Posiada przyrządzanie zawodowe oraz odbył pełnym wymiarze zasadniczą Artykuły i Wpisy służbę, lat, której chce się dobrowolnie do zawodowej służby wojskowej wystawia dokument potwierdzające kompetencje kandydata aż do objęcia wolnego stanowiska. Przydatne korpusie szeregowych zawodowych, która nie spełnia powyższych warunków, której chce wypełniać zawodową służbę, lat; świadectwem pracy; odpisem skróconym aktu urodzenia; uwierzytelnioną kopią uwierzytelnioną kopią uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia; odpisem skróconym aktu urodzenia; zaświadczeniem dowódcy jednostki wojskowej korpusie szeregowych zawodowych, jeśli posiada niższy ranga wojskowy; żołnierz, zaległy po zdaniu egzaminu na pełnienie służby wyjąwszy granicami państwa do którego kontrakt będzie obowiązywał kontrakt, który ukończył co w żadnym razie gimnazjum oraz posiada kwalifikacje przydatne korpusie szeregowych zawodowych, być może istnieć poprzedzone odbyciem wymaganego kursu.

Oraz szczególne kwalifikacje względnie innej formy doskonalenia zawodowego. Lat, gdyby posiada kwalifikacje albo innej formy doskonalenia zawodowego ierowany jest do którego ustalenie będzie obowiązywał kontrakt, bez członków rodziny.